Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 17 tingimustele vastavat ülesannet    
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
5846 Näidis 17 Kodakondsus IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
5845 Näidis 16 Kodakondsus III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5847 Näidis 18 Kodakondsus II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5851 Näidis 22 Kodakondsus II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5831 Näidis 2 Kodakondsus I Üldsätted
Muud
5835 Näidis 6 Kodakondsus III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5832 Näidis 3 Kodakondsus III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
5833 Näidis 4 Kodakondsus III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5834 Näidis 5 Kodakondsus III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5839 Näidis 10 Kodakondsus III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5850 Näidis 21 Kodakondsus I Üldsätted
Riigivõimu teostamine
5844 Näidis 15 Kodakondsus III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5830 Näidis 1 Kodakondsus IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
5837 Näidis 8 Kodakondsus III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5841 Näidis 13 Kodakondsus II Õigused ja vabadused
Muud
5842 Näidis 14 Kodakondsus III Institutsioonid
Valitsuse ülesanded
5836 Näidis 7 Kodakondsus III Institutsioonid
Valitsuse korraldus