Avalikud ülesanded

ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
5837 Näidis 8 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5833 Näidis 4 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5836 Näidis 7 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
5834 Näidis 5 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5846 Näidis 17 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
5845 Näidis 16 Kodakondsus
III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5842 Näidis 14 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse ülesanded
5850 Näidis 21 Kodakondsus
I Üldsätted
Riigivõimu teostamine
5847 Näidis 18 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5832 Näidis 3 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
5841 Näidis 13 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Muud
5851 Näidis 22 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5844 Näidis 15 Kodakondsus
III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5835 Näidis 6 Kodakondsus
III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5839 Näidis 10 Kodakondsus
III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5830 Näidis 1 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
5831 Näidis 2 Kodakondsus
I Üldsätted
Muud