Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 17 tingimustele vastavat ülesannet    
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
5847 Näidis 18 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5851 Näidis 22 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Igaühe õigused
5831 Näidis 2 Kodakondsus
I Üldsätted
Muud
5835 Näidis 6 Kodakondsus
III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5832 Näidis 3 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
5833 Näidis 4 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5834 Näidis 5 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5839 Näidis 10 Kodakondsus
III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5850 Näidis 21 Kodakondsus
I Üldsätted
Riigivõimu teostamine
5844 Näidis 15 Kodakondsus
III Institutsioonid
Kohtute korraldus
5830 Näidis 1 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
5837 Näidis 8 Kodakondsus
III Institutsioonid
Presidendi ülesanded
5841 Näidis 13 Kodakondsus
II Õigused ja vabadused
Muud
5842 Näidis 14 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse ülesanded
5836 Näidis 7 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
5845 Näidis 16 Kodakondsus
III Institutsioonid
Riigikogu korraldus
5846 Näidis 17 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras