Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 149 tingimustele vastavat ülesannet     > 12 3 4 5 6 ..8
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
8312 Läänemeri - taimestiku omadused Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
13979 Elu teke vees Loodusõpetus Elu mitmekeskus Maal
Organismide mitmekesisus
II kooliaste - 4.-6. kl Ülesannete kogu
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
13984 Elu maismaal ja vees Loodusõpetus Elu mitmekeskus Maal
Organismide mitmekesisus
II kooliaste - 4.-6. kl Ülesannete kogu
13983 Elu algus Loodusõpetus Elu mitmekeskus Maal
Organismide eluavaldused
II kooliaste - 4.-6. kl Ülesannete kogu
8614 Loodusõpetus harjutamine: Suuremõõtkavaline kaart Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
8612 Loodusõpetus harjutamine: Jõed Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
7659 Aedviljad Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
7696 Pilved Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
13993 Elu mitmekesisus Maal Loodusõpetus Elu mitmekeskus Maal
Elu erinevates keskkonnatingimustes
II kooliaste - 4.-6. kl Ülesannete kogu
7652 Põllumuldade kaitse Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2568 Läänemeri - rannik Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2605 Meteoroloogilised vahendid Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7649 Eesti ilm Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2538 Kaitsealused liigid Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl