Autentimata kasutaja
Leiti 64 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2 3 4
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7696 Pilved Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8311 Keskkonnasõbralik käitumine Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
8542 Loodusõpetus 2016: Muld 2 Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
7658 Mahetootmine, biotõrje Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2534 Õhu liikumine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7659 Aedviljad Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2617 Kartul Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
7655 Toiduahel aias Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2602 Läänemere vetikad Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8604 Loodusõpetus 2016: soo elukeskkonnana Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Soo
II kooliaste - 4.-6. kl
8430 Loodusõpetus 2016: pilved Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2513 Eesti kaitsealad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
8541 Loodusõpetus 2016: Elundid ja elundkonnad Loodusõpetus
Inimene
Inimese ehitus
II kooliaste - 4.-6. kl
8545 Loodusõpetus 2016: Elundite ülesanded Loodusõpetus
Inimene
Inimese ehitus
II kooliaste - 4.-6. kl
2616 Tarbeaed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8312 Läänemeri - taimestiku omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2612 Savi ja liiva veeläbilaskvus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl