Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 67 tingimustele vastavat ülesannet     > 12 3 4
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
2511 Eesti maavarad, nende kasutamine Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2513 Eesti kaitsealad Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2526 Õhu koostis ja tähtsus Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2528 Eesti loodusvarad Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2531 Õhutemperatuuri kaardid Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2532 Koosta ilmateade Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2534 Õhu liikumine Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2535 Läänemere-äärsed riigid Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2537 Looduskaitse Eestis Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2538 Kaitsealused liigid Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2540 Sademete liigid ja teke Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2544 Taimed ja tuul Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2546 Läänemerega seotud kohanimed Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2568 Läänemeri - rannik Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2590 Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2592 Puisniit Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2594 Kaevanduste ja karjääridega seotud keskkonnaprobleemid Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2600 Eesti maavarade leiukohad Loodusõpetus Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl