Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 67 tingimustele vastavat ülesannet     > 12 3 4
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
9089 Läänemeri - kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8614 Loodusõpetus harjutamine: Suuremõõtkavaline kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
8612 Loodusõpetus harjutamine: Jõed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
7659 Aedviljad Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
7696 Pilved Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7652 Põllumuldade kaitse Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2605 Meteoroloogilised vahendid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7649 Eesti ilm Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2538 Kaitsealused liigid Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2526 Õhu koostis ja tähtsus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7654 Õhu omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2540 Sademete liigid ja teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8460 Loodusõpetus harjutamine: Mandrid ja ookeanid Loodusõpetus
Maailmaruum ja Maa
Planeet Maa
II kooliaste - 4.-6. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2532 Koosta ilmateade Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl