Autentimata kasutaja
Leiti 71 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2 3 4
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3070 Kirjavahemärgid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3539 Lugemine – luuletus "Keda kiita leiva eest" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3505 Teksti järjestamine – luuletus "Selvepood" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3100 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3176 Ümbriku vormistamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3358 Võõrsõnade tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3273 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3239 Asesõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3228 Sõnaliigid – nimisõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3501 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3500 Teksti lõikude järjestamine – uudis "Tarbijakaitse hoiatab" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3506 Kuulamine – "Kivist külalised" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3507 Teksti järjestamine – luuletus "Kohtumine linnulaadal" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3512 Kuulamine – Tark Hans Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3510 Ajavormid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3101 Kuulamine – jutt "Puude istutamine" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3575 Teksti lõikude järjestamine – kiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6177 Lugemine – kommunikatsioon ehk suhtlemine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6667 Liitsõna Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6700 Ümbriku vormistamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl