Autentimata kasutaja
Leiti 71 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2 3 4
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6192 Kuulamine – Fr. R. Kreutzwald Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
20861 Õigekiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6721 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6655 Lugemine – Kuie kooli reklaam Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3513 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3077 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5586 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3516 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5625 Lugemine – Oleviste kirik Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3097 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6195 Lugemine – muinasjutt "Kägu" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3082 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3539 Lugemine – luuletus "Keda kiita leiva eest" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3099 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3095 Lugemine – jutt "Kuidas vanal ajal valetati ..." Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3265 Kuulamine – muinasjutt Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3012 Lugemine – müüt "Emajõe sünd" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3015 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3021 Kirjandusteoste tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3228 Sõnaliigid – nimisõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl