ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2707 Hapete valemid ja nimetused 2 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
2725 Aluselise oksiidi reageerimine happega V Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Soolad. Lahustuvustabel
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
1988 Inimese rudimendid Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2255 Liigiteke Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2133 Looduslik valik Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2118 Loomariigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2132 Taimeriigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2134 Evolutsioon valikvastustega Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2138 Süstemaatika Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2444 Õhu liikumine ja ilm kõrg- ja madalrõhualal. Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2514 Tugevad ja nõrgad happed Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Happed, happed argielus
Happed

III kooliaste - 7.-9. kl
2443 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
2632 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
2517 Tugevad ja nõrgad alused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Alused. Lagunemisreaktsioonid
Hüdroksiidid, leelised.

III kooliaste - 7.-9. kl