ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2378 Maailmamere põhjareljeef Geograafia
Pinnamood
Maailmamere põhjareljeef
III kooliaste - 7.-9. kl
2377 Pinnavormide kujunemine Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2365 Mäestike kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2345 Noored mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
5593 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5586 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3097 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5625 Lugemine – Oleviste kirik Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2023 Limused Bioloogia
Loomariik
Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
6195 Lugemine – muinasjutt "Kägu" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
2381 Rahvastiku mõisted Geograafia
Rahvastik ja asustus
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2338 Rahvastiku mõisted Geograafia
Rahvastik ja asustus
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2332 Rahvastiku näitajad Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2555 Linn ja maa-asula Geograafia
Rahvastik ja asustus
Linnastumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2550 Rahvastiku paiknemine Euroopas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2342 Loomulik iive Eestis Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2417 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2650 Eesti rahvastiku soolis-vanuseline koosseis Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl