Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8119 Turvavöö kasutamise olukord I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8188 Füüsiliselt aktiivsed tegevused (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Füüsiline aktiivsus
II kooliaste - 4.-6. kl
2660 Ühinemisreaktsioonid 2 Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Ühinemisreaktsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2427 Ühinemisreaktsioonid Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Ühinemisreaktsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
11553 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne2 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
8115 Veekogude tüüpilised ohud I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8120 Suitsuanduri paigaldamine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8130 Kiivri kandmine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liiklus
Kiiver
Liikluseeskiri
Jalgratas
II kooliaste - 4.-6. kl
8132 Põlengu kustutamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8133 Tulekahju vältimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
11242 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne5 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
7655 Toiduahel aias Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
8146 Reguleeritud ülekäigurada (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8153 Käitumine pommiähvarduse korral (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
7132 Maailma veestiku kaart 1 Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Erinevat liiki kaardid
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
8218 Parooli loomine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8211 Parooli loomine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8212 Vabatahtlik tegevus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikuühiskond
Kodanikuühiskonnas osalemine
II kooliaste - 4.-6. kl
3056 Omadussõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl