ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2044 Ameerika veestiku kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2686 Fotosünteesi kiirus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2033 Fotosüntees ja hingamine Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2683 Tõusev vool Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2707 Hapete valemid ja nimetused 2 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
2725 Aluselise oksiidi reageerimine happega V Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Soolad. Lahustuvustabel
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
1988 Inimese rudimendid Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2255 Liigiteke Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2133 Looduslik valik Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2118 Loomariigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2132 Taimeriigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2134 Evolutsioon valikvastustega Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2138 Süstemaatika Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl