ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2138 Süstemaatika Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2444 Õhu liikumine ja ilm kõrg- ja madalrõhualal. Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2514 Tugevad ja nõrgad happed Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Happed, happed argielus
Happed

III kooliaste - 7.-9. kl
2443 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
2632 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
2517 Tugevad ja nõrgad alused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Alused. Lagunemisreaktsioonid
Hüdroksiidid, leelised.

III kooliaste - 7.-9. kl
2032 Vere koostis Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2029 Vere ülesanded Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
7038 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2598 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8019 Vereringe 2 Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2024 Süda Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2522 Südame ehitus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2606 Immuunsus ja lümfiringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
1956 Immuunsüsteemi osad Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2440 Kõrgustike võrdlemine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl