ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2095 Jõe langus Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
5921 Письмо. Употребление слова в правильной грамматической форме. Текст "Зайчик" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
17618 Talvised tegemised: Eesti keel 1 Üldõpetus
Eesti keel

I kooliaste - 1.-3. kl
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
2624 Toiduvõrgustik ja ökoloogiline püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1983 Pärmseened Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2067 Bakterite ja algloomade sarnasused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2657 Haruldased liigid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1987 Sümbioos Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2653 Samblikud õhusaaste indikaatorid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1990 Tootjad, tarbijad ja lagundajad toiduvõrgustikus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2461 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
3151 Kirjandusteoste tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5955 Письмо. Лексика: значение фразеологизмов. Текст "Боба-зоопарк" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
5660 Roomajate ja lindude võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl