Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2415 Rahvaarvu muutus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2333 Eesti rahvastiku püramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2041 Järved Geograafia
Veestik
Järved ja veehoidlad
III kooliaste - 7.-9. kl
2687 Seemnete idanemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2685 Vegetatiivse ja sugulise paljunemise eelised Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2483 Süsivesinikud Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
8614 Loodusõpetus harjutamine: Suuremõõtkavaline kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
5631 Erakonnad Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Riik ja valitsemine
Demokraatia
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4993 Kogukonnad ja inimesed meie ümber. Eesti ja Euroopa Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
II kooliaste - 4.-6. kl
4991 Dikrimineerimine tööturul Ühiskonnaõpetus
II kooliaste - 4.-6. kl
4980 Eestis elavad rahvusrühmad Ühiskonnaõpetus
Demokraatia

II kooliaste - 4.-6. kl
6721 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2380 Eesti pinnamood Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
3141 Vana-Kreeka riikluse kujunemine Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
2479 Süsinik lihtainena Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus.
Süsinik lihtainena
Oksüdatsiooniaste
Aatomi ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2191 Polüdaktüülia (geneetika ülesanne) Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Geneetikaülesanded
Gümnaasium
6655 Lugemine – Kuie kooli reklaam Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8182 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
3513 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl