ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1932 Eluslooduse uurimistasandid Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
2447 Bioloogia uurimisobjektid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1969 Bioloogia uurimisvaldkonnad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2136 Suunad kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2039 Euraasia veestik Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2044 Ameerika veestiku kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2686 Fotosünteesi kiirus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2033 Fotosüntees ja hingamine Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2683 Tõusev vool Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2707 Hapete valemid ja nimetused 2 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
2725 Aluselise oksiidi reageerimine happega V Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Soolad. Lahustuvustabel
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
1988 Inimese rudimendid Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2255 Liigiteke Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl