Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3304 Foiniiklaste merereisid Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2554 Energia muutus keemilistes reaktsioonides Keemia
Tuntumaid metalle
Tuntumaid metalle
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Oksüdeerimine ja redutseerimine
Metallide iseloomulikud omadused
Ekso- ja endotermilised reaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
3101 Kuulamine – jutt "Puude istutamine" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
10431 Письмо. Лексика: прямое и переносное значение слова Vene keel
ЛексикаII kooliaste - 4.-6. kl
3575 Teksti lõikude järjestamine – kiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2361 Arktika kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Kaarditundmine
III kooliaste - 7.-9. kl
6177 Lugemine – kommunikatsioon ehk suhtlemine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6667 Liitsõna Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2060 Eesti aluspõhi ja maavarad Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
6700 Ümbriku vormistamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3222 Sõnaliigid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3508 Teksti järjestamine – luuletus "Isa-ema lasteta" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3217 Lõikude järjestamine – "Tulepildujad" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3295 Teksti järjestamine – koomiks "Pärdik Pips" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3541 Kirjanike tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3555 Teksti lõikude järjestamine – uudis Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5660 Roomajate ja lindude võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
3515 Tegusõna vormid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
8110 Köögi- ja puuviljade tarbimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl