Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2550 Rahvastiku paiknemine Euroopas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2342 Loomulik iive Eestis Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2417 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2650 Eesti rahvastiku soolis-vanuseline koosseis Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2353 Migratsioon Geograafia
Rahvastik ja asustus
Ränded
III kooliaste - 7.-9. kl
2421 Rahvastikupüramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
2333 Eesti rahvastiku püramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2645 Elurikkuse tasandid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2644 Liikide ohustatuse põhjused Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2642 Kaitsealused liigid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2662 Rahvuspargid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
3015 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3101 Kuulamine – jutt "Puude istutamine" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8591 Kompass Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8590 Plaan Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2379 Noor mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
5828 Письмо. Заполнение пропусков в тексте "Как делать зарядку" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl