ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl
2006 Taimerakk Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2685 Vegetatiivse ja sugulise paljunemise eelised Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
7626 Fotosünteesi skeem Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2011 Fotosünteesi ja hingamise võrdlus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2528 Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2509 Rakuhingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8433 Loodusõpetus 2016: mets Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Mets
II kooliaste - 4.-6. kl
3728 Iisraeli riik ja rahvas. Nimed ja mõisted Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3463 Iisraeli riik ja rahvas Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3538 Iisraeli riik. Töö kaardiga Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3497 Iisraeli kultuur ja religioon Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3394 Mesopotaamia ja Egiptus. Geograafilised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2098 Laamade liikumine 2 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2137 Islandi kaardi ülesanded Geograafia
Kaardiõpetus
Geoloogia
Suundade ja asukoha määramine
Vulkaanid
III kooliaste - 7.-9. kl
2539 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
2099 Laamade liikumine 3 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1977 Uurimistulemused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1973 Loodusteaduslikud uurimismeetodid 3 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1958 Sibulapealsete kasvatamine Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl