Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2598 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
6195 Lugemine – muinasjutt "Kägu" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3362 Письмо. Морфология: определение, к какой части речи относится слово (5-6 кл.) Vene keel
2552 Maakera kliimavöötmed. Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2676 Vetikad Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
8149 Helkuri kasutamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2682 Taime koed Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
3361 Задание 1. Слушание. Рекламное сообщение Vene keel
3082 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3539 Lugemine – luuletus "Keda kiita leiva eest" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3394 Mesopotaamia ja Egiptus. Geograafilised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
8098 Kopsu- ja rakuhingamine 2 Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2139 Rasedusest hoidumine Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2230 Viljastumine joonisel Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2225 Viljastumine Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2142 Sugurakud Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2229 Paljunemine valikvastustega Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2114 Naise suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2141 Mehe suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
8605 Loodusõpetus 2016: Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl