Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
3077 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2486 Eesti geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
8202 Anonüümsus sotsiaalmeedias I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
2242 Selgroogsed loomad: suguline ja mittesuguline paljunemine Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
8138 Suitsuanduri paigaldamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
2603 Voored Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
7481 Pinnavormide kaart Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
5586 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3516 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5625 Lugemine – Oleviste kirik Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2441 Redoksreaktsioonid rauaga Keemia
Tuntumaid metalle
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Millega tegeleb keemia?
Oksüdeerimine ja redutseerimine
Oksüdatsiooniaste
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
3097 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8590 Plaan Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8548 Loodusõpetus 2016: Pinnamood Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
2137 Islandi kaardi ülesanded Geograafia
Kaardiõpetus
Geoloogia
Suundade ja asukoha määramine
Vulkaanid
III kooliaste - 7.-9. kl
2539 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
8127 Turvavöö kinnitamine taksos (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl