ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2376 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2464 Profiiljoon Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2236 Suuremõõtkavaline kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Erinevat liiki kaardid
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2343 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
17624 Talvised tegemised: Matemaatikal 1 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
2705 Sulamis- ja keemistemperatuurid 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemia meie ümber. Füüsikalised omadused
III kooliaste - 7.-9. kl
8666 Vooluring Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2448 Teaduslik uurimismeetod Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1928 Uurimismeetodid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1882 Osooniaukude tekkimine Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
Gümnaasium
8312 Läänemeri - taimestiku omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7699 Eesti suurimad saared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8582 Tervislik eluviis Loodusõpetus
Inimene
Tervislikud eluviisid
I kooliaste - 1.-3. kl
17626 Talvised tegemised: Matemaatikal 3 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl