ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2417 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2331 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2328 Hormoonid Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2149 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2326 Refleksikaar Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
8419 Loodusõpetus 2016: jõgi Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
2016 Vee jaotumine Maal Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2095 Jõe langus Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8612 Loodusõpetus harjutamine: Jõed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2041 Järved Geograafia
Veestik
Järved ja veehoidlad
III kooliaste - 7.-9. kl
2062 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2619 Põllumuldade viljakus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Muld
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
8311 Keskkonnasõbralik käitumine Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2615 Komposti valmistamine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2609 Mulla koostis Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2555 Linn ja maa-asula Geograafia
Rahvastik ja asustus
Linnastumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2611 Mulla teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
8581 Eesti kaart Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl