Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2175 Veri, sidekude Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2171 Rollid toiduahelas Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2168 Populatsioonilained Bioloogia
Ökoloogia
Ökosüsteem
Gümnaasium
23300 Metsakooslus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1878 Sigimiselundid Bioloogia
Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
1877 Organism ja arengutüüp Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1870 Ökoloogiliste suhete vormid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1869 Rakendusbioloogia Bioloogia
Viirused ja bakterid
Geenitehnoloogia
Gümnaasium
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2161 Silelihased Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
23299 Füüsiline koormus ja hingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8588 Metsloom Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
2020 Jõeoru tüübid Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
8598 Elektri teekond tarbijani Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2159 Mikroobide kasv Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl