Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
17618 Talvised tegemised: Eesti keel 1 Üldõpetus
Eesti keel

I kooliaste - 1.-3. kl
17624 Talvised tegemised: Matemaatikal 1 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
3265 Kuulamine – muinasjutt Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3056 Omadussõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3167 Liitsõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2707 Hapete valemid ja nimetused 2 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
3151 Kirjandusteoste tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5955 Письмо. Лексика: значение фразеологизмов. Текст "Боба-зоопарк" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1996 Seente ehitus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
5660 Roomajate ja lindude võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2251 Selgroogsed loomad: muna ehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl