Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2011 Fotosünteesi ja hingamise võrdlus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2002 Preparaadi valmistamine mikroskoobiga vaatamiseks Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
21131 Populatsiooni mõiste Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1984 Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1882 Osooniaukude tekkimine Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
Gümnaasium
1999 Toitainete sisaldus maasikates Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
1994 Seente tähtsus looduses Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
3028 Sumeri linnriigid Mesopotaamias Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
1965 Kliimavöötmed ja õhumassid Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
6192 Kuulamine – Fr. R. Kreutzwald Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8609 Loodusõpetus harjutamine: Niidutaimed Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2442 Aastaajad Geograafia
Kliima
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
3302 Lugemine – artikkel "Rootsi lapsed õpivad koolitunnis leiutama" Eesti keel
I kooliaste - 1.-3. kl
11243 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne4 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
3548 Itaalia esimesed valitsejad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl Eeltest
7038 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2460 Eesti pinnavormide teke Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl