ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2046 Spoori moodustumine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2451 Bakterite omadused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2059 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2382 Rassid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Erinevad rassid ja rahvad
III kooliaste - 7.-9. kl
2330 Hormoonide ülesanded Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
4928 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6790 Kohalik omavalitsus - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
2641 Ökoloogia mõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2636 Ökoloogiline püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
23300 Metsakooslus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1870 Ökoloogiliste suhete vormid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
8247 Tootjate ja tarbijate liigitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
1990 Tootjad, tarbijad ja lagundajad toiduvõrgustikus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2236 Suuremõõtkavaline kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Erinevat liiki kaardid
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2597 Oksiidide valemid ja nimetused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Oksiidid
Oksiidid
III kooliaste - 7.-9. kl
2630 Aineklassid Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2381 Rahvastiku mõisted Geograafia
Rahvastik ja asustus
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2415 Rahvaarvu muutus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2550 Rahvastiku paiknemine Euroopas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl