Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
4980 Eestis elavad rahvusrühmad Ühiskonnaõpetus
Demokraatia

II kooliaste - 4.-6. kl
6721 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2380 Eesti pinnamood Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
3141 Vana-Kreeka riikluse kujunemine Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
2691 Käbid Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2479 Süsinik lihtainena Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus.
Süsinik lihtainena
Oksüdatsiooniaste
Aatomi ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2191 polüdaktüülia (geneetika ülesanne) Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Geneetikaülesanded
Gümnaasium
6655 Lugemine – Kuie kooli reklaam Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8182 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
3513 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
4801 Rooma võitlus Kartaago vastu Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
8588 Metsloom Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8433 Loodusõpetus 2016: mets Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Mets
II kooliaste - 4.-6. kl
2531 Õhutemperatuuri kaardid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
3387 Vana-Rooma õigus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2428 Eesti aluskord Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2431 Euroopa geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl