ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
4915 Ühiskonna sektorid. Töö pildiga Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
3465 Info hankimine Ühiskonnaõpetus
Meedia ja teave
Raamatukogu, internet
II kooliaste - 4.-6. kl
6311 Näidistesti ülesanne 2 Kompleksaine
2647 Oksiidid maakoores ja molaarmass Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aine hulk, moolarvutused
Oksiidid
Molaarmass, gaasi molaarruumala
III kooliaste - 7.-9. kl
3501 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2351 tundrate levik Geograafia
Kaardiõpetus
Loodusvööndid
Kaarditundmine
Tundra
2053 Hingamiselundite ülesanded Bioloogia
Inimene
Hingamine
8186 Tuleohutus maakodus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8200 Ohutu ujumine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8022 Võimude lahusus - II Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Võimude lahusus
II kooliaste - 4.-6. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia
Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
8194 Sõidukorras jalgratas (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Jalgratas
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl