Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 39 40 41 42 43 44 45 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1987 Sümbioos Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2196 Mõõteriistade leidmine Füüsika
III kooliaste - 7.-9. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8903 Письмо. Определение состава слова Vene keel


II kooliaste - 4.-6. kl
2193 Putukate arvukus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
7651 Slumm Geograafia
Rahvastik ja majandus

Gümnaasium
8144 Infoallikate usaldusväärsus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Teabekeskkond
Allikakriitilisus
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
2703 Lahuste pH 3 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahuste ph-skaala
III kooliaste - 7.-9. kl
9089 Läänemeri - kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
1927 Hüpotees Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1895 Muutlikkus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
1930 Inimese süstemaatika Bioloogia
Bioevolutsioon
Inimese evolutsioon
Gümnaasium