Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< 1 .. 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2532 Koosta ilmateade Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8590 Plaan Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2527 Suur- ja väike vereringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
4947 Ühiskonna sotsiaalne struktuur Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
2329 Sisenõrenäärmed Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
8576 Säästev suhtumine loodusesse Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
2229 Paljunemine valikvastustega Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2114 Naise suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2141 Mehe suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2225 Viljastumine Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2609 Mulla koostis Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2470 Soolalahuste pH Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Soolad. Lahustuvustabel
Soolad
III kooliaste - 7.-9. kl
7626 Fotosünteesi skeem Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
8240 Koetüübid Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl