Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 38 39 40 41 42 43 44 45 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1974 Loodusteaduslik uurimismeetod 2 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
23299 Füüsiline koormus ja hingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2161 Silelihased Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
8582 Tervislik eluviis Loodusõpetus
Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
23300 Metsakooslus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2654 Fossiilsed kütused Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
8593 Elektrienergia tootmine Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8578 Taimede tundmine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
2646 Kasvuhooneefekt Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2449 Päeva ja öö pikkus Geograafia
Kliima
Kliima
Aastaaegade kujunemine
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
8248 Süsihappegaasi sisalduse muutus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2369 polaarpäeva,-öö tundmine jooniselt Geograafia
Kliima

Aastaaegade kujunemine

III kooliaste - 7.-9. kl
1967 Hoovused Geograafia
Kliima
Veestik
Õhu liikumine
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2498 Ilmastikunähtused Geograafia
Kliima
Ilm ja kliima
III kooliaste - 7.-9. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia
Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
2056 Eesti pinnamoe kaart Geograafia
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
3102 Sõnaliigid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl