Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
2609 Mulla koostis Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
7396 Laamade liikumine - animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
11555 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne3 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
1989 Teaduslik uurimismeetod Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2535 Läänemere-äärsed riigid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2028 Vetikad 2 Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2568 Läänemeri - rannik Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2526 Õhu koostis ja tähtsus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2420 Laamtektoonika animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1954 Lihaste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2676 Vetikad Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
1957 Kala siseehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
1970 Bioloogia seos teiste teadusharudega Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1969 Bioloogia uurimisvaldkonnad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl