Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3095 Lugemine – jutt "Kuidas vanal ajal valetati ..." Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3099 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2497 Maa siseehitus ja maakoore ehitus Geograafia
Geoloogia
Maa siseehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2596 Valgurikkad toidud Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
8605 Loodusõpetus 2016: Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2168 Populatsioonilained Bioloogia
Ökoloogia
Ökosüsteem
Gümnaasium
2171 Rollid toiduahelas Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2111 Eluslooduse süsteem Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2185 Eeltuumsed ja päristuumsed organismid Bioloogia
Rakk
Raku ehitus
Gümnaasium
2189 Loote areng Bioloogia
Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
2671 Konkurents Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
7036 Taimeraku ehituslikud iseärasused Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2436 Euroopa kliimavaldkonnad Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimavöötmed
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2446 Päikese asend ja näiv liikumine Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
1961 Kliimadiagrammide võrdlus Geograafia
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
23839 Puisniit Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2243 Selgroogsed loomad: viljastumine Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl