Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8144 Infoallikate usaldusväärsus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Teabekeskkond
Allikakriitilisus
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
2703 Lahuste pH 3 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahuste ph-skaala
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
1927 Hüpotees Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1895 Muutlikkus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
1930 Inimese süstemaatika Bioloogia
Bioevolutsioon
Inimese evolutsioon
Gümnaasium
1889 Taimeraku osad Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
1882 Osooniaukude tekkimine Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
Gümnaasium
21131 Populatsiooni mõiste Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1928 Uurimismeetodid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1878 Sigimiselundid Bioloogia
Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
2102 Tardkivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2239 Vulkaan Geograafia
Geoloogia
Vulkaanid
III kooliaste - 7.-9. kl
3016 Käänded Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2066 Sõnajalad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2177 Seedekanal Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
3265 Kuulamine – muinasjutt Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl