Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2453 Rannikutuuled Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2528 Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
8118 Sõidutee ületamine ristmikul I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2337 Tingitud ja tingimatud refleksid Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
8596 Kaardi ja tabeli lugemine Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2444 Õhu liikumine ja ilm kõrg- ja madalrõhualal. Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8612 Loodusõpetus harjutamine: Jõed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
2415 Rahvaarvu muutus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2333 Eesti rahvastiku püramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2041 Järved Geograafia
Veestik
Järved ja veehoidlad
III kooliaste - 7.-9. kl
2614 Eluta ja eluslooduse seosed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Elukeskkond Eestis
II kooliaste - 4.-6. kl
2687 Seemnete idanemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2685 Vegetatiivse ja sugulise paljunemise eelised Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2483 Süsivesinikud Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
8614 Loodusõpetus harjutamine: Suuremõõtkavaline kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
5631 Erakonnad Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Riik ja valitsemine
Demokraatia
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4993 Kogukonnad ja inimesed meie ümber. Eesti ja Euroopa Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
II kooliaste - 4.-6. kl
4991 Dikrimineerimine tööturul Ühiskonnaõpetus
II kooliaste - 4.-6. kl