ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2154 Veekogu ökosüsteem Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2651 Organimidevahelised suhted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2411 Rahvastiku paiknemine Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2101 Settekivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2497 Maa siseehitus ja maakoore ehitus Geograafia
Geoloogia
Maa siseehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2670 Biomassi püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2064 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2461 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2459 Bakterite ainevahetus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2046 Spoori moodustumine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2451 Bakterite omadused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2059 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2382 Rassid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Erinevad rassid ja rahvad
III kooliaste - 7.-9. kl
2330 Hormoonide ülesanded Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
4928 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6790 Kohalik omavalitsus - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
2641 Ökoloogia mõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2636 Ökoloogiline püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
23300 Metsakooslus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl