Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2343 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2098 Laamade liikumine 2 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2239 Vulkaan Geograafia
Geoloogia
Vulkaanid
III kooliaste - 7.-9. kl
2109 Kivimite liigid Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
10431 Письмо. Лексика: прямое и переносное значение слова Vene keel
ЛексикаII kooliaste - 4.-6. kl
8419 Loodusõpetus 2016: jõgi Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
7697 Läänemere kirjeldus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2095 Jõe langus Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2020 Jõeoru tüübid Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

5921 Письмо. Употребление слова в правильной грамматической форме. Текст "Зайчик" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
8426 Loodusõpetus 2016: Läänemeri Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8312 Läänemeri - taimestiku omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7699 Eesti suurimad saared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl