ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2453 Rannikutuuled Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2376 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2464 Profiiljoon Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2236 Suuremõõtkavaline kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Erinevat liiki kaardid
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2343 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
17624 Talvised tegemised: Matemaatikal 1 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
2705 Sulamis- ja keemistemperatuurid 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemia meie ümber. Füüsikalised omadused
III kooliaste - 7.-9. kl
8666 Vooluring Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2645 Elurikkuse tasandid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2623 Elus ja eluta looduse tegurid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2642 Kaitsealused liigid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2662 Rahvuspargid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2670 Biomassi püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
21131 Populatsiooni mõiste Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2154 Veekogu ökosüsteem Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl