Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2056 Eesti pinnamoe kaart Geograafia
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
3102 Sõnaliigid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1987 Sümbioos Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2196 Mõõteriistade leidmine Füüsika
III kooliaste - 7.-9. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8903 Письмо. Определение состава слова Vene keel


II kooliaste - 4.-6. kl
2193 Putukate arvukus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
7651 Slumm Geograafia
Rahvastik ja majandus

Gümnaasium
8144 Infoallikate usaldusväärsus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Teabekeskkond
Allikakriitilisus
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
2703 Lahuste pH 3 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahuste ph-skaala
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl