Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2449 Päeva ja öö pikkus Geograafia
Kliima
Kliima
Aastaaegade kujunemine
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2369 polaarpäeva,-öö tundmine jooniselt Geograafia
Kliima

Aastaaegade kujunemine

III kooliaste - 7.-9. kl
1967 Hoovused Geograafia
Kliima
Veestik
Õhu liikumine
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2498 Ilmastikunähtused Geograafia
Kliima
Ilm ja kliima
III kooliaste - 7.-9. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia
Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
2056 Eesti pinnamoe kaart Geograafia
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
3102 Sõnaliigid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1987 Sümbioos Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2196 Mõõteriistade leidmine Füüsika
III kooliaste - 7.-9. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8903 Письмо. Определение состава слова Vene keel


II kooliaste - 4.-6. kl
2193 Putukate arvukus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
7651 Slumm Geograafia
Rahvastik ja majandus

Gümnaasium