Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2341 Pinnamoe mõisted Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2345 Noored mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2365 Mäestike kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2377 Pinnavormide kujunemine Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2378 Maailmamere põhjareljeef Geograafia
Pinnamood
Maailmamere põhjareljeef
III kooliaste - 7.-9. kl
2668 Süsivesinike molekuli struktuur 2 Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2597 Oksiidide valemid ja nimetused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Oksiidid
Oksiidid
III kooliaste - 7.-9. kl
2630 Aineklassid Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2632 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
3515 Tegusõna vormid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2425 Süsinik looduses Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
2593 Sahhariidirikkad toidud Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
3082 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6669 Lugemine – sugupuu Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2063 Selgroogsete klassid ja nende tunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
1877 Organism ja arengutüüp Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1886 Organismide kehatempertuur Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
1978 Elutunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1957 Kala siseehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl