Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3302 Lugemine – artikkel "Rootsi lapsed õpivad koolitunnis leiutama" Eesti keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2434 Bioloogia harud Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2447 Bioloogia uurimisobjektid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2442 Aastaajad Geograafia
Kliima
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
8609 Loodusõpetus harjutamine: Niidutaimed Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
3443 Задание 4. Чтение. Публицистические тексты Vene keel
6192 Kuulamine – Fr. R. Kreutzwald Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8420 Loodusõpetus 2016: Kasvutingimused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Mets
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
1965 Kliimavöötmed ja õhumassid Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2423 Keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites Geograafia
Loodusvööndid
Looduskomponentide vastastikused seosed
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
7011 Loodusolud ekvatoriaalses vihmametsas Geograafia
Loodusvööndid
Ekvatoriaalne vihmamets
III kooliaste - 7.-9. kl
2237 Vana mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
1972 Loodusteaduslik uurimismeetod 1 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1973 Loodusteaduslikud uurimismeetodid 3 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1976 Bioloogia haruteadused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl