Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6192 Kuulamine – Fr. R. Kreutzwald Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8420 Loodusõpetus 2016: Kasvutingimused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Mets
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
1965 Kliimavöötmed ja õhumassid Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2423 Keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites Geograafia
Loodusvööndid
Looduskomponentide vastastikused seosed
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
7011 Loodusolud ekvatoriaalses vihmametsas Geograafia
Loodusvööndid
Ekvatoriaalne vihmamets
III kooliaste - 7.-9. kl
2237 Vana mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
1972 Loodusteaduslik uurimismeetod 1 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1973 Loodusteaduslikud uurimismeetodid 3 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1976 Bioloogia haruteadused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
7396 Laamade liikumine - animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
11555 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne3 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
1989 Teaduslik uurimismeetod Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2681 Tõusev ja laskuv vool Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2028 Vetikad 2 Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl