Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2133 Looduslik valik Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
6196 Näidistesti ülesanne 4 Kompleksaine
6202 Näidistesti ülesanne 5 Kompleksaine
6203 Näidistesti ülesanne 6 Kompleksaine
2331 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2379 Noor mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl
2460 Eesti pinnavormide teke Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1931 Mikro- ja makroevolutsioon Bioloogia
Bioevolutsioon
Makroevolutsioon
Gümnaasium
1933 Eluslooduse organiseerituse tasemed Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
7038 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
3548 Itaalia esimesed valitsejad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl Eeltest
1984 Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
11243 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne4 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
3302 Lugemine – artikkel "Rootsi lapsed õpivad koolitunnis leiutama" Eesti keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2434 Bioloogia harud Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2447 Bioloogia uurimisobjektid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2442 Aastaajad Geograafia
Kliima
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
8609 Loodusõpetus harjutamine: Niidutaimed Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
3443 Задание 4. Чтение. Публицистические тексты Vene keel