Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7481 Pinnavormide kaart Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2603 Voored Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
3524 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8138 Suitsuanduri paigaldamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8202 Anonüümsus sotsiaalmeedias I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
2486 Eesti geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
3077 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2431 Euroopa geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2428 Eesti aluskord Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
3387 Vana-Rooma õigus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
2531 Õhutemperatuuri kaardid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8433 Loodusõpetus 2016: mets Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Mets
II kooliaste - 4.-6. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
3550 Vana-Hiina ja Vana-India Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2481 Süsiniku allotroopsed teisendid Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
4801 Rooma võitlus Kartaago vastu Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
5830 Näidis 1 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras