Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8679 Aastaaegade tundmine ja nende tunnuste eristamine Loodusõpetus
Aastaajad
Aastaaegade vaheldumine
I kooliaste - 1.-3. kl
8287 Sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8581 Eesti kaart Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8550 Loodusõpetus 2016: Linnuliigid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Mets
Asula
II kooliaste - 4.-6. kl
2183 Eluslooduse organiseerituse tasemed Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
2235 Dominantsed ja retsessiivsed tunnused Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
7697 Läänemere kirjeldus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2246 Sugukromosoomid Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
3552 India ja Hiina. Geograafilised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3314 Roomlaste haridus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
20861 Õigekiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8109 Kala tarbimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
6792 Kommunikatsioonivabadus. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4930 Kommunikatsioonivabadus Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
2240 Pärilikkusestruktuurid Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2378 Maailmamere põhjareljeef Geograafia
Pinnamood
Maailmamere põhjareljeef
III kooliaste - 7.-9. kl
6668 Lugemine – arvuti kasutamise diagramm Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
7652 Põllumuldade kaitse Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2471 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2451 Bakterite omadused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl