Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2685 Vegetatiivse ja sugulise paljunemise eelised Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2687 Seemnete idanemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2041 Järved Geograafia
Veestik
Järved ja veehoidlad
III kooliaste - 7.-9. kl
2333 Eesti rahvastiku püramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2415 Rahvaarvu muutus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
5593 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6670 Vormimoodustus Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8612 Loodusõpetus harjutamine: Jõed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Vesi
II kooliaste - 4.-6. kl
2444 Õhu liikumine ja ilm kõrg- ja madalrõhualal. Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2059 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
1982 Organismirühmad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
8118 Sõidutee ületamine ristmikul I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2528 Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2453 Rannikutuuled Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2421 Rahvastikupüramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
2136 Suunad kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
8583 Ilmastikunähtused Loodusõpetus
Ilm
Ilmastikunähtused
I kooliaste - 1.-3. kl
2464 Profiiljoon Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
8579 Loomade tundmine 1 Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
2126 Põhja-Eesti pankrannik Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl