Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3550 Vana-Hiina ja Vana-India Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2481 Süsiniku allotroopsed teisendid Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
4801 Rooma võitlus Kartaago vastu Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
5830 Näidis 1 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
3513 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8182 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2191 Polüdaktüülia (geneetika ülesanne) Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Geneetikaülesanded
Gümnaasium
2479 Süsinik lihtainena Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus.
Süsinik lihtainena
Oksüdatsiooniaste
Aatomi ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
3141 Vana-Kreeka riikluse kujunemine Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
1900 Luude tihedus Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
Gümnaasium, III kooliaste - 7.-9. kl
2120 Kaardivõrk 1 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2380 Eesti pinnamood Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
6721 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
4991 Dikrimineerimine tööturul Ühiskonnaõpetus
II kooliaste - 4.-6. kl
4993 Kogukonnad ja inimesed meie ümber. Eesti ja Euroopa Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
II kooliaste - 4.-6. kl
5631 Erakonnad Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Riik ja valitsemine
Demokraatia
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
8614 Loodusõpetus harjutamine: Suuremõõtkavaline kaart Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
2483 Süsivesinikud Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2125 Laamade liikumisega seotud nähtused Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl