Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8548 Loodusõpetus 2016: Pinnamood Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Pinnavormid ja pinnamood
II kooliaste - 4.-6. kl
3097 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2441 Redoksreaktsioonid rauaga Keemia
Tuntumaid metalle
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Millega tegeleb keemia?
Oksüdeerimine ja redutseerimine
Oksüdatsiooniaste
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
5625 Lugemine – Oleviste kirik Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3516 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5586 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
7481 Pinnavormide kaart Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2603 Voored Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
3524 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8138 Suitsuanduri paigaldamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8202 Anonüümsus sotsiaalmeedias I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
3077 Sõnade tähendused Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2431 Euroopa geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2428 Eesti aluskord Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
3387 Vana-Rooma õigus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2638 Aluselise oksiidi reageerimine happega I Keemia
Millega tegeleb keemia?
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Happed, happed argielus
Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
III kooliaste - 7.-9. kl
8433 Loodusõpetus 2016: mets Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Mets
II kooliaste - 4.-6. kl