Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6654 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
5850 Näidis 21 Kodakondsus
I Üldsätted
Riigivõimu teostamine
8588 Metsloom Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
2489 Eesti kivimid ja maavarad Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
3394 Mesopotaamia ja Egiptus. Geograafilised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3082 Häälikuortograafia Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3361 Задание 1. Слушание. Рекламное сообщение Vene keel
2682 Taime koed Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
8149 Helkuri kasutamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2552 Maakera kliimavöötmed. Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2463 Vaktsineerimine Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
3362 Письмо. Морфология: определение, к какой части речи относится слово (5-6 кл.) Vene keel
6195 Lugemine – muinasjutt "Kägu" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
5844 Näidis 15 Kodakondsus
III Institutsioonid
Kohtute korraldus
2598 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8127 Turvavöö kinnitamine taksos (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2539 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
3185 Vana-Kreeka põllumajandus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl