ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7037 Seemnetaimede tunnused Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
17623 Talvised tegemised: Eesti keel 6 Üldõpetus
Eesti keel

I kooliaste - 1.-3. kl
3302 Lugemine – artikkel "Rootsi lapsed õpivad koolitunnis leiutama" Eesti keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2519 Lahuse mõisted Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Lahused ja pihused

III kooliaste - 7.-9. kl
2515 Naha ehitus Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
2499 Inimese luustik Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2501 Luude ehitus ja kasv Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2707 Hapete valemid ja nimetused 2 Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2136 Suunad kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1996 Seente ehitus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1994 Seente tähtsus looduses Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2175 Veri, sidekude Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2446 Päikese asend ja näiv liikumine Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2462 Õhurõhualade ja sademetevööndite asendi muutumine Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl