Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2331 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2133 Looduslik valik Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2520 Vereringeelundkonna ehitus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8263 Spoorid ja pastöriseerimine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2451 Bakterite omadused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2471 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2473 Viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Viirused
III kooliaste - 7.-9. kl
7652 Põllumuldade kaitse Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2635 Meeleelundid – haistmine, maitsmine Bioloogia
Inimene
Infovahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
1985 Kasv ja areng Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
20861 Õigekiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3314 Roomlaste haridus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3552 India ja Hiina. Geograafilised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
8550 Loodusõpetus 2016: Linnuliigid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Mets
Asula
II kooliaste - 4.-6. kl
8287 Sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2502 Hingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2126 Põhja-Eesti pankrannik Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2464 Profiiljoon Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2354 Sademed nõlvadel Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2136 Suunad kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl