ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2521 Horisontaalid Geograafia
Pinnamood
Kaardiõpetus
Pinnavormid ja pinnamood
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2058 Viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Viirused
III kooliaste - 7.-9. kl
1994 Seente tähtsus looduses Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2235 Dominantsed ja retsessiivsed tunnused Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2240 Pärilikkusestruktuurid Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2562 Toitainete lõhustumissaadused Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2187 Toit ja toiduained 2 Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2245 Pärilikud haigused Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2244 Mittepärilik muutlikkus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Mittepärilik muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2253 GMO Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
2177 Seedekanal Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2159 Mikroobide kasv Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
7036 Taimeraku ehituslikud iseärasused Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2012 Taimeorganite ülesanded Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2030 Õie tähtsus Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2035 Viljade levik Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl