Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8600 Seened Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8599 Elusa ja eluta loodus Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8596 Kaardi ja tabeli lugemine Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2500 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8594 Eesti kaardi tundmine Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8591 Kompass Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2129 Selgroogsed loomad: kalade välisehitus ja kohastumused vees Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
8582 Tervislik eluviis Loodusõpetus
Inimene
Tervislikud eluviisid
I kooliaste - 1.-3. kl
7657 Mahetootmine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2243 Selgroogsed loomad: viljastumine Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
23839 Puisniit Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2446 Päikese asend ja näiv liikumine Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2436 Euroopa kliimavaldkonnad Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimavöötmed
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1961 Kliimadiagrammide võrdlus Geograafia
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
7036 Taimeraku ehituslikud iseärasused Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2121 Kaardivõrk 2 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl