Leiti 898 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2353 Migratsioon Geograafia
Rahvastik ja asustus
Ränded
III kooliaste - 7.-9. kl
7043 Loodusvööndite paigutus Maal Geograafia
Loodusvööndid
Loodusvööndid
III kooliaste - 7.-9. kl
2370 Antarktika-Arktika väited Geograafia
Loodusvööndid
Jäävöönd
III kooliaste - 7.-9. kl
2505 Inimtegevus ja pinnamood Geograafia
Keskkond ja inimene
Loodusolude mõju inimtegevusele
III kooliaste - 7.-9. kl
2611 Mulla teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2544 Taimed ja tuul Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
4979 Suuremad usundid Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Peamised inimõigused
II kooliaste - 4.-6. kl
1924 Kliimavöötmed Euroopas Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2368 Riikide teadmine polaarjoonest põhjas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kliima
Riigid maailmakaardil
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
6791 Meedia ja teave. Sotsiaalreklaam - II Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
6786 Meedia ja teave - mõisted Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4929 Meedia ja teave. Sotsiaalreklaam Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
5561 Interneti ohud Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4943 Lapse õigused Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
4942 Suhtlemiskultuur Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4931 Avaliku ja eraelu piir Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
3729 Rooma jumalad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2362 Tundra taimede kohastumused Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl
2340 tundra Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl