Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2349 kõrb Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
1980 Taimede ja loomade tunnused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
2706 Sahhariidid Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
1975 Loodusteaduslik uurimismeetod 4 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2339 kõrb Geograafia
Loodusvööndid
Kliima
Kõrb
Kliimavöötmed
3374 Mesopotaamia ja Egiptuse ajaloolised paigad kaardil Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2611 Mulla teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2673 Energia muutus keemilistes reaktsioonides 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Ekso- ja endotermilised reaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
2505 Inimtegevus ja pinnamood Geograafia
Keskkond ja inimene
Loodusolude mõju inimtegevusele
III kooliaste - 7.-9. kl
2370 Antarktika-Arktika väited Geograafia
Loodusvööndid
Jäävöönd
III kooliaste - 7.-9. kl
7043 Loodusvööndite paigutus Maal Geograafia
Loodusvööndid
Loodusvööndid
III kooliaste - 7.-9. kl
8203 Paroolid internetis (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8204 Suitsuanduri paigaldamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
3598 Itaalia kaart Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2433 Alkoholide ja karboksüülhapete liigitamine Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Tähtsamad alkoholid ja karboksüülhapped
III kooliaste - 7.-9. kl
2479 Süsinik lihtainena Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus.
Süsinik lihtainena
Oksüdatsiooniaste
Aatomi ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2481 Süsiniku allotroopsed teisendid Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
2483 Süsivesinikud Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2524 Süsivesinike molekuli struktuur Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2666 Alkoholide ja karboksüülhapete liigitamine 2 Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Tähtsamad alkoholid ja karboksüülhapped
III kooliaste - 7.-9. kl