Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2411 Rahvastiku paiknemine Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2416 Linnastumine Geograafia
Rahvastik ja asustus
Linnastumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8095 Sisse- ja väljahingamine 1 Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8576 Säästev suhtumine loodusesse Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
2109 Kivimite liigid Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2237 Vana mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
7011 Loodusolud ekvatoriaalses vihmametsas Geograafia
Loodusvööndid
Ekvatoriaalne vihmamets
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2423 Keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites Geograafia
Loodusvööndid
Looduskomponentide vastastikused seosed
III kooliaste - 7.-9. kl
8420 Loodusõpetus 2016: Kasvutingimused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Mets
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
2425 Süsinik looduses Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
7654 Õhu omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
1990 Tootjad, tarbijad ja lagundajad toiduvõrgustikus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1960 Õhu koostis ja omadused Geograafia
Kliima
Ilm ja kliima
III kooliaste - 7.-9. kl
2228 Selgroogsed loomad: imetajate välisehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2050 Taimtoidulised loomad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
2016 Vee jaotumine Maal Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2353 Migratsioon Geograafia
Rahvastik ja asustus
Ränded
III kooliaste - 7.-9. kl
7043 Loodusvööndite paigutus Maal Geograafia
Loodusvööndid
Loodusvööndid
III kooliaste - 7.-9. kl