Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2340 tundra Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl
2362 Tundra taimede kohastumused Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl
3698 Kartaago väejuht Hannibal Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl Eeltest
5630 Põhiseaduslikud institutsioonid Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
3729 Rooma jumalad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3517 Функциональное чтение "История социальных сетей" (9 кл.) Vene keel
III kooliaste - 7.-9. kl
5836 Näidis 7 Kodakondsus
III Institutsioonid
Valitsuse korraldus
4931 Avaliku ja eraelu piir Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
8220 Telefonide areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
4942 Suhtlemiskultuur Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4943 Lapse õigused Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
5561 Interneti ohud Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
4929 Meedia ja teave. Sotsiaalreklaam Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
6786 Meedia ja teave - mõisted Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
2615 Komposti valmistamine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
6791 Meedia ja teave. Sotsiaalreklaam - II Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
2368 Riikide teadmine polaarjoonest põhjas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kliima
Riigid maailmakaardil
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
4979 Suuremad usundid Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Peamised inimõigused
II kooliaste - 4.-6. kl
8222 Arvuti areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
3502 Lugemine – muinasjutt "Ilmavalitseja ja uhkus" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl