Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2540 Sademete liigid ja teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2605 Meteoroloogilised vahendid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
1956 Immuunsüsteemi osad Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2346 Vanad mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
3263 Rooma kaart (impeerium II saj pKr) Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3015 Sünonüümid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3021 Kirjandusteoste tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8097 Kopsu- ja rakuhingamine 1 Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
3436 Vana-Egiptuse mõisted Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
3444 Vana-Egiptuse ja Mesopotaamia kuulsad valitsejad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vanad Idamaad
II kooliaste - 4.-6. kl
2501 Luude ehitus ja kasv Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2446 Päikese asend ja näiv liikumine Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2512 Päikesekiirguse jaotumine Maal Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
1961 Kliimadiagrammide võrdlus Geograafia
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2122 Kaardivõrk 3 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2121 Kaardivõrk 2 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2613 Aineringe aias ja looduslikus koosluses Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2521 Horisontaalid Geograafia
Pinnamood
Kaardiõpetus
Pinnavormid ja pinnamood
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2622 Meeleelundid – nägemishäired Bioloogia
Inimene
Infovahetus
III kooliaste - 7.-9. kl