Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
4941 Ühiskonna struktuur Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
4944 Valimised Eesti Vabariigis Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4928 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4940 Ühiskonnaliikmete õigused Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
4946 Ühiskonnaelu valdkonnad Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Demokraatia
III kooliaste - 7.-9. kl
4980 Eestis elavad rahvusrühmad Ühiskonnaõpetus
Demokraatia

II kooliaste - 4.-6. kl
4985 Sotsiaalsed suhted Ühiskonnaõpetus
Kodanikuühiskond
Demokraatia


II kooliaste - 4.-6. kl
4987 Isikut tõendavad dokumendid. Jaga märkõnad tabelisse Ühiskonnaõpetus
II kooliaste - 4.-6. kl
4988 Noorteorganisatsioonid Ühiskonnaõpetus
II kooliaste - 4.-6. kl
4990 Raha kasutamine ja säästmine Ühiskonnaõpetus
Majandus

II kooliaste - 4.-6. kl
4992 Kodanikualgatus ja kodanikuühendused Ühiskonnaõpetus
Kodanikuühiskond

II kooliaste - 4.-6. kl
5629 Kaart - maakond+logo Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6790 Kohalik omavalitsus - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6813 Demokraatia Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Demokraatia
Demokraatia
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises
Võimude lahusus
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
6817 Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Töö allikatega. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
6810 Ühiskonna kihistus ressursside alusel. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
8216 Abi kutsumine ja küsimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Liiklus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Hädaolukord
Liikluseeskiri
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
4989 Eesti kaardi ja maakonnakeskuste huviväärsuste tundmine Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
II kooliaste - 4.-6. kl
4982 Kodanikuühendused Ühiskonnaõpetus
Kodanikuühiskond

II kooliaste - 4.-6. kl
3553 Teksti järjestamine – luuletus Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl