ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2345 Noored mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2365 Mäestike kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
2552 Maakera kliimavöötmed. Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
4981 Tarbijakaitse Ühiskonnaõpetus
Töö ja tarbimine
Teadlik, säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
4939 Eesti haldusjaotus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
8237 Tarbija õigused ja kohustused II Ühiskonnaõpetus
Töö ja tarbimine
Teadlik, säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11553 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne2 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11243 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne4 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11555 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne3 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
10877 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne7 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
11242 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne5 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
17626 Talvised tegemised: Matemaatikal 3 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17627 Talvised tegemised: Matemaatikal 4 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17625 Talvised tegemised: Matemaatikal 2 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
5955 Письмо. Лексика: значение фразеологизмов. Текст "Боба-зоопарк" (3 кл.) Vene keel
I kooliaste - 1.-3. kl
2027 Vetikad 1 Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl