Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2997 Riigivõim Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Võimude lahusus
II kooliaste - 4.-6. kl
3298 Euroopa riigid Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Euroopa Riigid, Eesti naabrusriigid
II kooliaste - 4.-6. kl
3299 Peamised inimõigused Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Demokraatia
Peamised inimõigused
Lapse õigused
II kooliaste - 4.-6. kl
3347 Seadused Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon
II kooliaste - 4.-6. kl
3370 Rahvas - kõrgeima võimu kandja Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises
II kooliaste - 4.-6. kl
3455 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
3464 Teabe hankimine Ühiskonnaõpetus
Meedia ja teave
Teadlik infotarbimine ja -edastamine
II kooliaste - 4.-6. kl
2608 Hamba ehitus Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2998 Inimõigused Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Peamised inimõigused
II kooliaste - 4.-6. kl
3465 Info hankimine Ühiskonnaõpetus
Meedia ja teave
Raamatukogu, internet
II kooliaste - 4.-6. kl
4915 Ühiskonna sektorid. Töö pildiga Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
4925 Riigikogu Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4926 Riigikogu ja presidendi ülesanded Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4927 Ajakirjanduse roll ühiskonnas, riigieelarve Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
4918 Avalik sektor. Võimuinstitutsioonid. Töö põhiseadusega Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Demokraatia
Ühiskonna institutsionaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
4919 Põhiõigused, vabadused ja kohustused Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
4922 Ühiskonnaliikmete õigused Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
4937 Rahvastikuränne Eesti maakondades Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
4938 Rahvastikuränne Eesti maakondades. Sisseränne 2010.a. Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
4939 Eesti haldusjaotus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl