Leiti 859 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1957 Kala siseehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
1954 Lihaste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2420 Laamtektoonika animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
11555 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne3 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7396 Laamade liikumine - animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
3443 Задание 4. Чтение. Публицистические тексты Vene keel
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
1900 Luude tihedus Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
Gümnaasium, III kooliaste - 7.-9. kl
2364 Kõrgemad mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2376 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2341 Pinnamoe mõisted Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2062 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2045 Euroopa pinnamoe kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2440 Kõrgustike võrdlemine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl