Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1988 Inimese rudimendid Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2461 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2047 Bakterite hingamine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2046 Spoori moodustumine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2590 Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2064 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2065 Bakterid ja viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2048 Piimhapekäärimine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2067 Bakterite ja algloomade sarnasused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2619 Põllumuldade viljakus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Muld
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
1983 Pärmseened Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2634 Lihhenoindikatsioon Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
3735 Gaius Julius Caesar Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
2600 Eesti maavarade leiukohad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2377 Pinnavormide kujunemine Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2606 Immuunsus ja lümfiringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2343 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2503 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2500 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7649 Eesti ilm Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl