Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8156 Jääle minek (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
2154 Veekogu ökosüsteem Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2673 Energia muutus keemilistes reaktsioonides 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
Ekso- ja endotermilised reaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
6219 Näidistesti ülesanne 8 Kompleksaine
8122 Toidukorrad (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
3155 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8147 Sõidutee ohutu ületamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
3286 Piltide järjestamine – koomiks "Rott" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3357 Kuulamine – jutt "Põdra voodi" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2089 Eesti asend ja suurus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kaardiõpetus
Riigid maailmakaardil
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2407 rahvastikupüramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
2667 Keemilise reaktsiooni tunnused 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
8601 Vooluringi skeem Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2326 Refleksikaar Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
4978 Vabatahtlik tegevus Ühiskonnaõpetus
Kodanikuühiskond

II kooliaste - 4.-6. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
8148 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liikluseeskiri
Helkur
II kooliaste - 4.-6. kl
4843 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
6722 Võõrsõnade tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8154 Ohutu supluskoha valimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl