Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7396 Laamade liikumine - animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2609 Mulla koostis Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
11554 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne1 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
10878 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne6 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
3443 Задание 4. Чтение. Публицистические тексты Vene keel
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
1900 Luude tihedus Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2364 Kõrgemad mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2376 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2341 Pinnamoe mõisted Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2592 Puisniit Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2511 Eesti maavarad, nende kasutamine Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl
2062 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2061 Aluspõhi ja pinnakate Geograafia
Pinnamood
Geoloogia
Pinnavormid ja pinnamood
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2045 Euroopa pinnamoe kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2440 Kõrgustike võrdlemine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2365 Mäestike kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2255 Liigiteke Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2118 Loomariigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl