Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2344 Saksamaa, Läti, Iirimaa rahvastikupüramiidide võrdlus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2091 Pinnakate Geograafia
Geoloogia
Pinnamood
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2372 kõrbega seotud mõisted Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
5594 Liitsõnad Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
2098 Laamade liikumine 2 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2506 Liigeste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
8189 Vaimne tervis (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Vaimne tervis
II kooliaste - 4.-6. kl
3254 Kuulamine – muinasjutt "Kuidas loomad endale sabad said" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8111 Evakuatsioonimärgised I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8192 Põlengu kustutamine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8196 Põlengu kustutamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
2255 Liigiteke Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
8194 Sõidukorras jalgratas (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Jalgratas
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
3390 Ajaperioodid. Ajaarvamine Ajalugu
Ajaloo algõpetus
Ajaarvamine ja ajalooallikad
II kooliaste - 4.-6. kl
2513 Eesti kaitsealad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
8195 Sõidutee ületamine ristmikul II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
6040 Lihaste nimetused Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2037 Maailma veestiku kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Erinevat liiki kaardid
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2042 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2121 Kaardivõrk 2 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl