Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8137 Sõidutee ohutu ületamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
2513 Eesti kaitsealad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
3316 Rooma ja Kreeka jumalad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
8586 Elu maal ja linnas Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8140 Tulekustuti kasutamine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
3450 Письмо. Лексика: значение фразеологизмов (4-6 кл.) Vene keel
2653 Samblikud õhusaaste indikaatorid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
8541 Loodusõpetus 2016: Elundid ja elundkonnad Loodusõpetus
Inimene
Inimese ehitus
II kooliaste - 4.-6. kl
8114 Pommiähvarduse tegemine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8545 Loodusõpetus 2016: Elundite ülesanded Loodusõpetus
Inimene
Inimese ehitus
II kooliaste - 4.-6. kl
3698 Kartaago väejuht Hannibal Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl Eeltest
2668 Süsivesinike molekuli struktuur 2 Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
8210 Prügi sorteerimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Keskkond
Säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
8141 Taldrikureegel II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8142 Evakuatsioonimärgised II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Hädaolukord
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
2616 Tarbeaed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2363 Kõrbetaimede kohastumused Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2367 Kõrbes põhjuse-tagajärje sobitamine Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2466 Keemiliste reaktsioonide tüübid Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Ühinemisreaktsioon
Alused. Lagunemisreaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
2031 Õie ehitus Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl