ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2681 Tõusev ja laskuv vool Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
1889 Taimeraku osad Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2545 Pihuste liigid Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahused ja pihused
III kooliaste - 7.-9. kl
2519 Lahuse mõisted Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Lahused ja pihused

III kooliaste - 7.-9. kl
2667 Keemilise reaktsiooni tunnused 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2478 Keemilise reaktsiooni võrrandi tasakaalustamine Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Võrrandite koostamine ja tasakaalustamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
8542 Loodusõpetus 2016: Muld 2 Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2495 Keemilise reaktsiooni tunnused Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2089 Eesti asend ja suurus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kaardiõpetus
Riigid maailmakaardil
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2605 Meteoroloogilised vahendid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2354 Sademed nõlvadel Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2442 Aastaajad Geograafia
Kliima
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2155 Liigesed Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2493 Organismi osad Bioloogia
Inimene
Elundkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2506 Liigeste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2507 Naha ehitus (kihid) Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl