Leiti 876 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 44
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
4843 Kohalik omavalitsus Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
6722 Võõrsõnade tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8154 Ohutu supluskoha valimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
2493 Organismi osad Bioloogia
Inimene
Elundkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
3454 Функциональное чтение. Диаграмма "Музейные предпочтения учащихся"(6 класс) Vene keel
8155 Ohutu ujumine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8180 Turvaline jalgrattasõit (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Jalgratas
II kooliaste - 4.-6. kl
6655 Lugemine – Kuie kooli reklaam Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
3730 Roomlaste eluolu Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3345 Rooma kodusõjad Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3382 Colosseum Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3308 Roomlaste riietus ja pere Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
8183 Ohutu paadisõit (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8184 Alarmsõiduk liikluses (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8186 Tuleohutus maakodus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
5846 Näidis 17 Kodakondsus
IV Kodakondsuse seadus
Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras
3012 Lugemine – müüt "Emajõe sünd" Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8185 Mahakukkunud elektriliinid (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
2051 Hingamiselundkonna ehitus Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
7570 Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 1 Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl