Leiti 910 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 46
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8248 Süsihappegaasi sisalduse muutus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
2449 Päeva ja öö pikkus Geograafia
Kliima
Kliima
Aastaaegade kujunemine
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2646 Kasvuhooneefekt Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
8578 Taimede tundmine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8593 Elektrienergia tootmine Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2654 Fossiilsed kütused Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1974 Loodusteaduslik uurimismeetod 2 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1973 Loodusteaduslikud uurimismeetodid 3 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1969 Bioloogia uurimisvaldkonnad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1970 Bioloogia seos teiste teadusharudega Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1957 Kala siseehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
1954 Lihaste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2420 Laamtektoonika animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2526 Õhu koostis ja tähtsus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2568 Läänemeri - rannik Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
2535 Läänemere-äärsed riigid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
11555 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne3 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl