Leiti 857 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3096 Väljendid Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
8604 Loodusõpetus 2016: soo elukeskkonnana Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Soo
II kooliaste - 4.-6. kl
2063 Selgroogsete klassid ja nende tunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2422 kõrbe elamud Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
8200 Ohutu ujumine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
2647 Oksiidid maakoores ja molaarmass Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aine hulk, moolarvutused
Oksiidid
Molaarmass, gaasi molaarruumala
III kooliaste - 7.-9. kl
2251 Selgroogsed loomad: muna ehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2515 Naha ehitus Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
3145 Poliste tõus ja langus Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
8134 Kodanikuühiskonna mõisted (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikuühiskond
Kodanikuühiskonnas osalemine
II kooliaste - 4.-6. kl
8190 Helistamine hädaabinumbril (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
2726 Metallide omadused Keemia
Tuntumaid metalle
Millega tegeleb keemia?
Metallide iseloomulikud omadused
Keemia meie ümber. Füüsikalised omadused
III kooliaste - 7.-9. kl
3452 Письмо. Синтаксис: словосочетание, предложение (6 кл.) Vene keel
10877 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne7 Matemaatika
II kooliaste - 4.-6. kl
8430 Loodusõpetus 2016: pilved Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
3256 Vana-Rooma sõjavägi Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3261 Rooma kaart (III-II sajand eKr) Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
4802 Rooma muutumine suurriigiks Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
3309 Patroon ja klient Ajalugu
Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Rooma
II kooliaste - 4.-6. kl
8137 Sõidutee ohutu ületamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl