ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2032 Vere koostis Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2029 Vere ülesanded Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
7038 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2598 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8019 Vereringe 2 Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2024 Süda Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2522 Südame ehitus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2606 Immuunsus ja lümfiringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
1956 Immuunsüsteemi osad Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2440 Kõrgustike võrdlemine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2681 Tõusev ja laskuv vool Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
1889 Taimeraku osad Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2545 Pihuste liigid Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahused ja pihused
III kooliaste - 7.-9. kl
2519 Lahuse mõisted Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Lahused ja pihused

III kooliaste - 7.-9. kl
2667 Keemilise reaktsiooni tunnused 2 Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2478 Keemilise reaktsiooni võrrandi tasakaalustamine Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Võrrandite koostamine ja tasakaalustamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
8542 Loodusõpetus 2016: Muld 2 Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl