Leiti 936 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2 3 4 5 6 .. 47
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2020 Jõeoru tüübid Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
8598 Elektri teekond tarbijani Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
2159 Mikroobide kasv Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2156 Naha ehitus Bioloogia
Inimene
Nahk
2149 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2148 Bakterid Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2147 Nukleiinhapete ülesanded Bioloogia
Organismide koostis
DNA ja RNA
Gümnaasium
2143 Selgroogsed loomad: kahepaiksete rühmad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2132 Taimeriigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2130 Selgroogsed loomad: kalade eluviis Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
22603 Inimese evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2058 Viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Viirused
III kooliaste - 7.-9. kl
2052 toitumisviisid Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
2032 Vere koostis Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2027 Vetikad 1 Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2011 Fotosünteesi ja hingamise võrdlus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl