Leiti 858 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2 3 4 5 6 .. 43
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2125 Laamade liikumisega seotud nähtused Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1932 Eluslooduse uurimistasandid Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2470 Soolalahuste pH Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Soolad. Lahustuvustabel
Soolad
III kooliaste - 7.-9. kl
8576 Säästev suhtumine loodusesse Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
2527 Suur- ja väike vereringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8590 Plaan Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2532 Koosta ilmateade Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2486 Eesti geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
8666 Vooluring Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8602 Prügi sorteerimine Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8600 Seened Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8599 Elusa ja eluta loodus Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8596 Kaardi ja tabeli lugemine Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2500 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
8594 Eesti kaardi tundmine Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8591 Kompass Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
2129 Selgroogsed loomad: kalade välisehitus ja kohastumused vees Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl