ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2488 Eesti aluspõhi Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2460 Eesti pinnavormide teke Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2380 Eesti pinnamood Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7500 Mandrijäätumine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2045 Euroopa pinnamoe kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2486 Eesti geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2428 Eesti aluskord Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2678 Samblad Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2031 Õie ehitus Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2066 Sõnajalad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
7037 Seemnetaimede tunnused Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2679 Taimede hõimkonnad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
6722 Võõrsõnade tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
31356 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 4 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl
31395 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 11 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl
2435 Organismirühmad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2493 Organismi osad Bioloogia
Inimene
Elundkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2507 Naha ehitus (kihid) Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
31471 Harno ja HTMi missioonid Läbivad teemad
Gümnaasium, Ülikool
2143 Selgroogsed loomad: kahepaiksete rühmad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl