Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 33 tingimustele vastavat ülesannet     > 12
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
8595 Temperatuur ja riietus Loodusõpetus Ilm
Ilmavaatlused
I kooliaste - 1.-3. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
8673 Taimede eest hoolitsemine Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8580 Eesti selgroogsed Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8578 Taimede tundmine Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8597 Patarei Loodusõpetus Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8602 Prügi sorteerimine Loodusõpetus Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8666 Vooluring Loodusõpetus Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8600 Seened Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8598 Elektri teekond tarbijani Loodusõpetus Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8591 Kompass Loodusõpetus Plaan ja kaart
Mõõtmine ja võrdlemine
I kooliaste - 1.-3. kl
8594 Eesti kaardi tundmine Loodusõpetus Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8585 Tahked ja vedelad ained Loodusõpetus Inimene
Inimese meeled ja avastamine
I kooliaste - 1.-3. kl
8603 Termomeetrid Loodusõpetus Ilm
Ilmavaatlused
I kooliaste - 1.-3. kl
8582 Tervislik eluviis Loodusõpetus Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8592 Inimese areng Loodusõpetus Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8599 Elusa ja eluta loodus Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8663 Konnade paljunemine Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8674 Ohutu käitumine Loodusõpetus Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl