Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 33 tingimustele vastavat ülesannet     > 12
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
8576 Säästev suhtumine loodusesse Loodusõpetus Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
8578 Taimede tundmine Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8579 Loomade tundmine 1 Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8580 Eesti selgroogsed Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8581 Eesti kaart Loodusõpetus Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8582 Tervislik eluviis Loodusõpetus Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8583 Ilmastikunähtused Loodusõpetus Ilm
Ilmastikunähtused
I kooliaste - 1.-3. kl
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8585 Tahked ja vedelad ained Loodusõpetus Inimene
Inimese meeled ja avastamine
I kooliaste - 1.-3. kl
8586 Elu maal ja linnas Loodusõpetus Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8588 Metsloom Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8589 Toiduahela koostamine Loodusõpetus Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8590 Plaan Loodusõpetus Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8591 Kompass Loodusõpetus Plaan ja kaart
Mõõtmine ja võrdlemine
I kooliaste - 1.-3. kl
8592 Inimese areng Loodusõpetus Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8593 Elektrienergia tootmine Loodusõpetus Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8594 Eesti kaardi tundmine Loodusõpetus Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8595 Temperatuur ja riietus Loodusõpetus Ilm
Ilmavaatlused
I kooliaste - 1.-3. kl