Autentimata kasutaja
Leiti 33 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8595 Temperatuur ja riietus Loodusõpetus
Ilm
Ilmavaatlused
I kooliaste - 1.-3. kl
8593 Elektrienergia tootmine Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
8673 Taimede eest hoolitsemine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8580 Eesti selgroogsed Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8597 Patarei Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8602 Prügi sorteerimine Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8666 Vooluring Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8600 Seened Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8598 Elektri teekond tarbijani Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8591 Kompass Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Mõõtmine ja võrdlemine
I kooliaste - 1.-3. kl
8585 Tahked ja vedelad ained Loodusõpetus
Inimene
Inimese meeled ja avastamine
I kooliaste - 1.-3. kl
8603 Termomeetrid Loodusõpetus
Ilm
Ilmavaatlused
I kooliaste - 1.-3. kl
8592 Inimese areng Loodusõpetus
Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8599 Elusa ja eluta loodus Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8663 Konnade paljunemine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8674 Ohutu käitumine Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8590 Plaan Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl