ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2168 Populatsioonilained Bioloogia
Ökoloogia
Ökosüsteem
Gümnaasium
2171 Rollid toiduahelas Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2174 Kehatemperatuuri muutumine Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
2175 Veri, sidekude Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2176 Seedimise etapid Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2177 Seedekanal Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2179 Seedeelundite järjestamine Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2183 Eluslooduse organiseerituse tasemed Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
2185 Eeltuumsed ja päristuumsed organismid Bioloogia
Rakk
Raku ehitus
Gümnaasium
2186 Toit ja toiduained 1 Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2187 Toit ja toiduained 2 Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2189 Loote areng Bioloogia
Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
2190 Alleeli mõiste Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Pärilik muutlikkus
Gümnaasium
2191 Polüdaktüülia (geneetika ülesanne) Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Geneetikaülesanded
Gümnaasium
2193 Putukate arvukus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
2196 Mõõteriistade leidmine Füüsika
III kooliaste - 7.-9. kl
2221 Taimede hõimkonnad Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2225 Viljastumine Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2226 Mõõtkava Geograafia
Kaardiõpetus
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2227 Selgroogsed loomad: linnud Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl