ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2129 Selgroogsed loomad: kalade välisehitus ja kohastumused vees Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2130 Selgroogsed loomad: kalade eluviis Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2132 Taimeriigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2133 Looduslik valik Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2134 Evolutsioon valikvastustega Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2136 Suunad kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2137 Islandi kaardi ülesanded Geograafia
Kaardiõpetus
Geoloogia
Suundade ja asukoha määramine
Vulkaanid
III kooliaste - 7.-9. kl
2138 Süstemaatika Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2139 Rasedusest hoidumine Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2141 Mehe suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2142 Sugurakud Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2143 Selgroogsed loomad: kahepaiksete rühmad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2147 Nukleiinhapete ülesanded Bioloogia
Organismide koostis
DNA ja RNA
Gümnaasium
2148 Bakterid Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2149 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2154 Veekogu ökosüsteem Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2155 Liigesed Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2159 Mikroobide kasv Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2161 Silelihased Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2167 Fotosüntees oataimedes Bioloogia
Organismide energiavajadus
Fotosüntees
Gümnaasium