ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2098 Laamade liikumine 2 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2099 Laamade liikumine 3 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2100 Laamade liikumine 4 Geograafia
Geoloogia

2101 Settekivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2102 Tardkivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2109 Kivimite liigid Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2110 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
2111 Eluslooduse süsteem Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2114 Naise suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2118 Loomariigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2120 Kaardivõrk 1 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2121 Kaardivõrk 2 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2122 Kaardivõrk 3 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2125 Laamade liikumisega seotud nähtused Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2126 Põhja-Eesti pankrannik Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2127 Selgroogsete loomade meeleelundid Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2128 Selgroogsete loomade meeleelundite ülesanded Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl