Leiti 898 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2068 Veeõitseng Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
2089 Eesti asend ja suurus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kaardiõpetus
Riigid maailmakaardil
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2091 Pinnakate Geograafia
Geoloogia
Pinnamood
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia
Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
2095 Jõe langus Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2097 Laamade liikumine 1 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2098 Laamade liikumine 2 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2099 Laamade liikumine 3 Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2100 Laamade liikumine 4 Geograafia
Geoloogia

2101 Settekivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2102 Tardkivimite teke Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2109 Kivimite liigid Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2110 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
2111 Eluslooduse süsteem Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2114 Naise suguelundkond Bioloogia
Inimene
Paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
2116 Elu teke Maal Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2118 Loomariigi evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2120 Kaardivõrk 1 Geograafia
Kaardiõpetus
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl