ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2051 Hingamiselundkonna ehitus Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2052 toitumisviisid Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
2053 Hingamiselundite ülesanded Bioloogia
Inimene
Hingamine
2056 Eesti pinnamoe kaart Geograafia
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2058 Viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Viirused
III kooliaste - 7.-9. kl
2059 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2060 Eesti aluspõhi ja maavarad Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2061 Aluspõhi ja pinnakate Geograafia
Pinnamood
Geoloogia
Pinnavormid ja pinnamood
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2062 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2063 Selgroogsete klassid ja nende tunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2064 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2066 Sõnajalad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2067 Bakterite ja algloomade sarnasused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2068 Veeõitseng Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
2089 Eesti asend ja suurus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kaardiõpetus
Riigid maailmakaardil
Suundade ja asukoha määramine
III kooliaste - 7.-9. kl
2091 Pinnakate Geograafia
Geoloogia
Pinnamood
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia
Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
2095 Jõe langus Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2096 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl