ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2030 Õie tähtsus Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2031 Õie ehitus Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2032 Vere koostis Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2033 Fotosüntees ja hingamine Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2034 Immuunsus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2035 Viljade levik Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2036 Tolmlemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
2037 Maailma veestiku kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Erinevat liiki kaardid
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2038 Maailmamere kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2039 Euraasia veestik Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2040 Hüdrograafi lugemine Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2041 Järved Geograafia
Veestik
Järved ja veehoidlad
III kooliaste - 7.-9. kl
2042 Veeringe Geograafia
Veestik
Veeringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2043 Merevee soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2044 Ameerika veestiku kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Kaarditundmine
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2045 Euroopa pinnamoe kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2046 Spoori moodustumine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2047 Bakterite hingamine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2048 Piimhapekäärimine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2050 Taimtoidulised loomad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl