ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
17623 Talvised tegemised: Eesti keel 6 Üldõpetus
Eesti keel

I kooliaste - 1.-3. kl
17624 Talvised tegemised: Matemaatikal 1 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17625 Talvised tegemised: Matemaatikal 2 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17626 Talvised tegemised: Matemaatikal 3 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17627 Talvised tegemised: Matemaatikal 4 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17628 Talvised tegemised: Matemaatikal 5 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17629 Talvised tegemised: Matemaatikal 6 Üldõpetus
Matemaatika

I kooliaste - 1.-3. kl
17630 Talvised tegemised: Kokkuvõte 1 Üldõpetus
Kokkuvõttev ülesanne

I kooliaste - 1.-3. kl
17631 Talvised tegemised: Kokkuvõte 2 Üldõpetus
Kokkuvõttev ülesanne

I kooliaste - 1.-3. kl
20861 Õigekiri Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
21131 Populatsiooni mõiste Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
22603 Inimese evolutsioon Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
23299 Füüsiline koormus ja hingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
23300 Metsakooslus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
23839 Puisniit Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
29758 kirjavahemärgi lohistamise näidisülesanne Eesti keel
31352 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 1 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl
31353 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 2 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl
31355 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 3 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl
31356 LV 3. kooliaste näidisülesanded 2021: Ülesanne 4 Loodusvaldkond
III kooliaste - 7.-9. kl