ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2002 Preparaadi valmistamine mikroskoobiga vaatamiseks Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2006 Taimerakk Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2007 Taimerühmad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2011 Fotosünteesi ja hingamise võrdlus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2012 Taimeorganite ülesanded Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2013 Taimede tähtsus looduses Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
2016 Vee jaotumine Maal Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2020 Jõeoru tüübid Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2022 Euroopa jõed Geograafia
Veestik
Kaardiõpetus
Jõed
Kaarditundmine
2023 Limused Bioloogia
Loomariik
Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2024 Süda Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2027 Vetikad 1 Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2028 Vetikad 2 Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2029 Vere ülesanded Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl