Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1998 Seened ja samblikud Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1999 Toitainete sisaldus maasikates Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2002 Preparaadi valmistamine mikroskoobiga vaatamiseks Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2004 Seente mitmekesisus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2005 Majavamm Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2006 Taimerakk Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2007 Taimerühmad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2008 Fotosüntees Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2009 Taimerühmade esindajaid Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2011 Fotosünteesi ja hingamise võrdlus Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
2012 Taimeorganite ülesanded Bioloogia
Taimeriik
Taimede ehitus ja talitlus
III kooliaste - 7.-9. kl
2013 Taimede tähtsus looduses Bioloogia
Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
2016 Vee jaotumine Maal Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2017 Maailmamere keskmine soolsus Geograafia
Veestik
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
2019 Veekogude jäätumine Geograafia
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl
2020 Jõeoru tüübid Geograafia
Veestik
Jõed
III kooliaste - 7.-9. kl
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia
Veestik

2022 Euroopa jõed Geograafia
Veestik
Kaardiõpetus
Jõed
Kaarditundmine