ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8204 Suitsuanduri paigaldamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8205 Helkuri kasutamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8207 Vettehüpe (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8208 Veekogude tüüpilised ohud II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8209 Veekogude tüüpilised ohud III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8210 Prügi sorteerimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Keskkond
Säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
8211 Parooli loomine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8212 Vabatahtlik tegevus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikuühiskond
Kodanikuühiskonnas osalemine
II kooliaste - 4.-6. kl
8213 Riigipühad ja tähtpäevad (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kultuuriline identiteet
Traditsioonid
II kooliaste - 4.-6. kl
8215 Veekogude tüüpilised ohud IV (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8216 Abi kutsumine ja küsimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Liiklus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Hädaolukord
Liikluseeskiri
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8218 Parooli loomine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8220 Telefonide areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
8222 Arvuti areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
8223 Heliseadmete areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Info leidmine
Tehnoloogia toimimine ja areng
II kooliaste - 4.-6. kl
8224 Hingeabi Läbivad teemad
Tervis
Vaimne tervis
II kooliaste - 4.-6. kl
8225 Materjalide tuleohtlikkus II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8226 Materjalide tuleohtlikkus III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8227 Kahtlane ese II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8237 Tarbija õigused ja kohustused II Ühiskonnaõpetus
Töö ja tarbimine
Teadlik, säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl