ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8180 Turvaline jalgrattasõit (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Jalgratas
II kooliaste - 4.-6. kl
8181 Muu ohutusvarustus autos (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liikluseeskiri
Turvavöö
II kooliaste - 4.-6. kl
8182 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8183 Ohutu paadisõit (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8184 Alarmsõiduk liikluses (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8185 Mahakukkunud elektriliinid (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8186 Tuleohutus maakodus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8187 Ohutu ujumine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8188 Füüsiliselt aktiivsed tegevused (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Füüsiline aktiivsus
II kooliaste - 4.-6. kl
8189 Vaimne tervis (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Vaimne tervis
II kooliaste - 4.-6. kl
8190 Helistamine hädaabinumbril (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8192 Põlengu kustutamine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8194 Sõidukorras jalgratas (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Jalgratas
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8195 Sõidutee ületamine ristmikul II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8196 Põlengu kustutamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8197 Käitumine looduses (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Keskkond
Looduses liikumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8199 Meedia mõiste (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Ajakirjandus ja sotsiaalmeedia
II kooliaste - 4.-6. kl
8200 Ohutu ujumine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8202 Anonüümsus sotsiaalmeedias I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8203 Paroolid internetis (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl