ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8138 Suitsuanduri paigaldamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8139 Töökorras suitsuandur (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8140 Tulekustuti kasutamine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8141 Taldrikureegel II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8142 Evakuatsioonimärgised II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Hädaolukord
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8143 Lapse kohustused (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Reeglid ja kokkulepped ühiskonnas
II kooliaste - 4.-6. kl
8144 Infoallikate usaldusväärsus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Teabekeskkond
Allikakriitilisus
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
8145 Anonüümsus sotsiaalmeedias II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8146 Reguleeritud ülekäigurada (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8147 Sõidutee ohutu ületamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8148 Jalakäija käitumine ühistranspordi peatuses I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liikluseeskiri
Helkur
II kooliaste - 4.-6. kl
8149 Helkuri kasutamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8150 Taldrikureegel III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8151 Kehaline aktiivsus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Füüsiline aktiivsus
II kooliaste - 4.-6. kl
8152 Kahtlase eseme leidmine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8153 Käitumine pommiähvarduse korral (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8154 Ohutu supluskoha valimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8155 Ohutu ujumine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8156 Jääle minek (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8157 Lapse õigused (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Reeglid ja kokkulepped ühiskonnas
II kooliaste - 4.-6. kl