ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8117 Liiklusmärkide tähendused (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liikluseeskiri
Jalgratas
II kooliaste - 4.-6. kl
8118 Sõidutee ületamine ristmikul I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8119 Turvavöö kasutamise olukord I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8120 Suitsuanduri paigaldamine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8121 Rahvuslikud sümbolid (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kultuuriline identiteet
Traditsioonid
II kooliaste - 4.-6. kl
8122 Toidukorrad (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8123 Tehnoloogia areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Info leidmine
Tehnoloogia toimimine ja areng
II kooliaste - 4.-6. kl
8124 Taldrikureegel I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8125 Käitumine tulekahju ajal (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8126 Roheline, kollane ja punane lipp rannas (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8127 Turvavöö kinnitamine taksos (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8128 Turvavöö funktsioon I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8130 Kiivri kandmine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Liiklus
Kiiver
Liikluseeskiri
Jalgratas
II kooliaste - 4.-6. kl
8131 Materjalide tuleohtlikkus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8132 Põlengu kustutamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8133 Tulekahju vältimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8134 Kodanikuühiskonna mõisted (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikuühiskond
Kodanikuühiskonnas osalemine
II kooliaste - 4.-6. kl
8135 Toidupüramiid (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8136 Turvavöö funktsioon II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Turvavöö
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8137 Sõidutee ohutu ületamine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl