ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7699 Eesti suurimad saared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7784 Läänemere poolsaared Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7881 Riigivõim - riigiasutused Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Võimude lahusus
II kooliaste - 4.-6. kl
7883 Peamised inimõigused - vaesusrisk Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Demokraatia
Peamised inimõigused
Lapse õigused
II kooliaste - 4.-6. kl
8017 Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
8019 Vereringe 2 Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
8022 Võimude lahusus - II Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Võimude lahusus
II kooliaste - 4.-6. kl
8097 Kopsu- ja rakuhingamine 1 Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8098 Kopsu- ja rakuhingamine 2 Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8099 Kohalik omavalitsus. Maakonnakeskused Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
8100 Teabe hankimine. Netikett Ühiskonnaõpetus
Meedia ja teave
Teadlik infotarbimine ja -edastamine
II kooliaste - 4.-6. kl
8101 Kohalik omavalitsus. Töötus maakondades Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
8109 Kala tarbimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8110 Köögi- ja puuviljade tarbimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tervis
Tervlislik toitumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8111 Evakuatsioonimärgised I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8112 Kahtlane ese (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8113 Kahtlane ese II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8114 Pommiähvarduse tegemine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8115 Veekogude tüüpilised ohud I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8116 Avalik rand (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl