ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7396 Laamade liikumine - animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7461 Maa sfäärid Geograafia
Geoloogia
Maa siseehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
7478 Laamade liikumine animatsiooniga Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
7481 Pinnavormide kaart Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
7485 Pinnavormide tundmine Geograafia
Pinnamood

III kooliaste - 7.-9. kl
7500 Mandrijäätumine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
7570 Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 1 Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
7571 Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
7626 Fotosünteesi skeem Bioloogia
Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
7649 Eesti ilm Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7651 Slumm Geograafia
Rahvastik ja majandus

Gümnaasium
7652 Põllumuldade kaitse Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
7654 Õhu omadused Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7655 Toiduahel aias Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
7657 Mahetootmine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
7669 Inimõigused- II Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Peamised inimõigused
II kooliaste - 4.-6. kl
7671 Seadused. Kooli kodukord Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon
II kooliaste - 4.-6. kl
7696 Pilved Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
7697 Läänemere kirjeldus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl