ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6813 Demokraatia Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Demokraatia
Demokraatia
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises
Võimude lahusus
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
6817 Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Töö allikatega. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
6818 Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Töö allikatega. III osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
6972 Valitsemiskorraldus Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Riik ja valitsemine
Demokraatia
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6973 Eesti haldusjaotus - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6975 Euroopa riigid - II Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Euroopa Riigid, Eesti naabrusriigid
II kooliaste - 4.-6. kl
6977 Kodanikud ja demokraatia - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Demokraatia
III kooliaste - 7.-9. kl
6978 Kodanikud ja demokraatia - III Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Demokraatia
III kooliaste - 7.-9. kl
6979 Demokraatlikud valimised. Eesti valimissüsteem - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Demokraatia
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
6980 Demokraatlikud valimised. Eesti valimissüsteem - III Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Demokraatia
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
7009 Erinevat tüüpi tasandikud Geograafia
Pinnamood
Tasandikud
III kooliaste - 7.-9. kl
7011 Loodusolud ekvatoriaalses vihmametsas Geograafia
Loodusvööndid
Ekvatoriaalne vihmamets
III kooliaste - 7.-9. kl
7012 Vanaaegkonna ajastud Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
7014 Info hankimine - II Ühiskonnaõpetus
Meedia ja teave
Raamatukogu, internet
II kooliaste - 4.-6. kl
7026 Kohalik omavalitsus.2 Ühiskonnaõpetus
Demokraatia
Kohalik omavalitsus
II kooliaste - 4.-6. kl
7036 Taimeraku ehituslikud iseärasused Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
7037 Seemnetaimede tunnused Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
7038 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
7043 Loodusvööndite paigutus Maal Geograafia
Loodusvööndid
Loodusvööndid
III kooliaste - 7.-9. kl
7132 Maailma veestiku kaart 1 Geograafia
Kaardiõpetus
Veestik
Erinevat liiki kaardid
Veeressursside jaotumine Maal
III kooliaste - 7.-9. kl