ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6203 Näidistesti ülesanne 6 Kompleksaine
6218 Näidistesti ülesanne 7 Kompleksaine
6219 Näidistesti ülesanne 8 Kompleksaine
6279 Näidistesti ülesanne 1 Kompleksaine
6311 Näidistesti ülesanne 2 Kompleksaine
6654 Kokku- ja lahkukirjutamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6655 Lugemine – Kuie kooli reklaam Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6667 Liitsõna Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6668 Lugemine – arvuti kasutamise diagramm Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6669 Lugemine – sugupuu Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6670 Vormimoodustus Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6700 Ümbriku vormistamine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6721 Suur ja väike algustäht Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6722 Võõrsõnade tundmine Eesti keel
II kooliaste - 4.-6. kl
6786 Meedia ja teave - mõisted Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
6790 Kohalik omavalitsus - II Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
6791 Meedia ja teave. Sotsiaalreklaam - II Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
6792 Kommunikatsioonivabadus. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
6810 Ühiskonna kihistus ressursside alusel. II osa Ühiskonnaõpetus
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
6812 Kodanikud ja demokraatia Ühiskonnaõpetus
Riik ja valitsemine
Demokraatia
III kooliaste - 7.-9. kl