ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1977 Uurimistulemused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1978 Elutunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1979 Süstemaatika taksonid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1980 Taimede ja loomade tunnused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
1981 Organismi eluavaldused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
1982 Organismirühmad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
1983 Pärmseened Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1984 Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
III kooliaste - 7.-9. kl
1985 Kasv ja areng Bioloogia
Uurimisvaldkond
Eluavaldused
III kooliaste - 7.-9. kl
1986 Samblikud Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl
1987 Sümbioos Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1988 Inimese rudimendid Bioloogia
Evolutsioon
Evolutsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
1989 Teaduslik uurimismeetod Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1990 Tootjad, tarbijad ja lagundajad toiduvõrgustikus Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1994 Seente tähtsus looduses Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1995 Taimede ja loomade tunnused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1996 Seente ehitus Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
1999 Toitainete sisaldus maasikates Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2000 Seente võrdlus taimede ja loomadega Bioloogia
Seeneriik
Seente tunnused ja eluprotsessid
III kooliaste - 7.-9. kl
2001 Organismide rühmad Bioloogia
Seeneriik
Samblikud
III kooliaste - 7.-9. kl