ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1949 Näiteid mitoosi ja meioosi kohta Bioloogia
Organismide areng
Mitoos, meioos
Gümnaasium
1950 Mitoosi ja meioosi võrdlus Bioloogia
Organismide areng
Mitoos, meioos
Gümnaasium
1954 Lihaste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
1956 Immuunsüsteemi osad Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
1957 Kala siseehitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
1958 Sibulapealsete kasvatamine Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1960 Õhu koostis ja omadused Geograafia
Kliima
Ilm ja kliima
III kooliaste - 7.-9. kl
1961 Kliimadiagrammide võrdlus Geograafia
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1962 Frondid ja tsüklonid Geograafia
Kliima
Kliima
Õhu liikumine
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
1965 Kliimavöötmed ja õhumassid Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
1967 Hoovused Geograafia
Kliima
Veestik
Õhu liikumine
Maailmameri
III kooliaste - 7.-9. kl
1968 Üldine õhuringlus Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1969 Bioloogia uurimisvaldkonnad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1970 Bioloogia seos teiste teadusharudega Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1971 Süstemaatika Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1972 Loodusteaduslik uurimismeetod 1 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1973 Loodusteaduslikud uurimismeetodid 3 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1974 Loodusteaduslik uurimismeetod 2 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1975 Loodusteaduslik uurimismeetod 4 Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1976 Bioloogia haruteadused Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl